DPAS bestyrelse


 Formand, bestyrelsens repræsentant i LVS
 Eva Løbner Lund (valgt 2015)
 Rigshospitalet
 Patologiafdelingen
 Frederik den V's Vej 11
 2100 København Ø
 Tlf. direkte 3545 6333
 Tlf. sekretær 3545 6322

 Næstformand, bestyrelsens repræsentant i LVS &  Udvalg  for Kvalitetssikring
 Erik Clasen-Linde (valgt 2014)
 Rigshospitalet
 Patologiafdelingen
 Frederik den V's Vej 11
 2100 København Ø
 Tlf. 3545 1784
 E-mail: erik.clasen-linde@regionh.dk
 

 Bestyrelsesmedlem, sekretær & bestyrelsens  repræsentant i Uddannelsesudvalget
 Claudia Irene Stahlberg (valgt 2015)
 Odense Universitetshospital
 Afdeling for Klinisk Patologi
 J. B. Winsløws Vej 15
 5000 Odense
 Tlf. 6541 4909


 Bestyrelsesmedlem, webredaktør, bestyrelsens  repræsentant i LVS & Udvalg for  Molekylærpatologi 
 Lise Mette Rahbek Gjerdrum (2015)
 Roskilde Sygehus
 Patologiafdelingen Region Sjælland, afsnit Roskilde
 Køgevej 7 - 13
 4000 Roskilde
 Tlf. 3033 3741


 Bestyrelsesmedlem, kasserer
 Rikke Riber-Hansen (valgt 2014)
 Aarhus Universitetshospital
 Patologisk Institut
 Nørrebrogade 44
 8000 Aarhus C
 Tlf. 7846 3674
 E-mail: rikkribe@rm.dk FYPAs formand, bestyrelsens repræsentant i  Informatikudvalget
 Anja Brügmann  (valgt 2014)
 Regionshospitalet Viborg
 Patologisk Institut
 Heibergs Alle 4
 8800 Viborg
 Tlf. 2259 1153
 E-mail: ahb@rn.dk
 


Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år. Umiddelbart genvalg kan ske 2 gange.