DPAS bestyrelse


 Formand, bestyrelsens repræsentant i LVS
 Eva Løbner Lund (valgt 2015)
 Rigshospitalet
 Patologiafdelingen
 Frederik den V's Vej 11
 2100 København Ø
 Tlf. direkte 3545 6333
 Tlf. sekretær 3545 6322

 Næstformand 
 Anja Brügmann  (valgt 2016)
 Aalborg Universitetshospital
 Patologisk Institut
 Ladegaardsgade 3
 9000 Aalborg
 Tlf. 9766 5317
 E-mail: ahb@rn.dk


 Bestyrelsesmedlem, webredaktær, bestyrelsens  repræsentant i UU 
 Lise Mette Rahbek Gjerdrum (2015)
 Roskilde Sygehus
 Patologiafdelingen Region Sjælland, afsnit Roskilde
 Køgevej 7 - 13
 4000 Roskilde
 Tlf. 3033 3741 Bestyrelsesmedlem, kasserer, bestyrelsens  repræsentant i KU
 Rikke Riber-Hansen (valgt 2014, genvalgt 2016)
 Aarhus Universitetshospital
 Patologisk Institut
 Nørrebrogade 44
 8000 Aarhus C
 Tlf. 7846 3674
 E-mail: rikkribe@rm.dkBestyrelsesmedlem, sekretær, bestyrelsens repræsentant i UMP
Martin Wirenfeldt Nielsen
Odense Universitetshospital
Afdeling for Klinisk Patologi
J. B. Winsløws Vej 15
5000 Odense
Tlf. 6611 3333


FYPAs formand, bestyrelsens repræsentant i ITU
Gitte Hedegaard Jensen (valgt 2016)
Odense Universitetshospital
Afdeling for Klinisk Patologi
J. B. Winsløws Vej 15 
5000 Odense
Tlf: 6541 1582
 
Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år. Umiddelbart genvalg kan ske 2 gange.