DPAS bestyrelse Formand, bestyrelsens repræsentant i LVS
 Karsten Nielsen (valgt 2009, genvalgt 2011 og 2013)
 Aarhus Universitetshospital
 Patologisk Institut
 Nørrebrogade 44
 8000 Aarhus
 Tlf. 7846 3676
 E-mail: karsni@rm.dk Næstformand, bestyrelsens repræsentant i LVS &  Udvalg  for Kvalitetssikring
 Erik Clasen-Linde (valgt 2014)
 Rigshospitalet
 Patologiafdelingen
 Frederik den V's Vej 11
 2100 København Ø
 Tlf. 3545 1784
 E-mail: erik.clasen-linde@regionh.dk
 

 Lægelig sekretær, bestyrelsens repræsentant i  LVS & Uddannelsesudvalget
 Katrine Stenfeldt Petersen (valgt 2013)
 Rigshospitalet
 Patologiafdelingen
 Frederik den V's Vej 11
 2100 København Ø
 Tlf. 3545 5397
 E-mail: stenfeldt@dadlnet.dk


 Bestyrelsens kasserer
 Marianne Waldstrøm (valgt 2009, genvalgt 2012 og  2013)
 Vejle Sygehus
 Klinisk Patologi
 Kabbeltoft 25
 7100 Vejle
 Tlf. 7940 6568
 E-mail: marianne.waldstroem@rsyd.dk
  

 Bestyrelsesmedlem, bestyrelsens repræsentant i  Udvalg for Molekylærpatologi
 Rikke Riber-Hansen (valgt 2014)
 Aarhus Universitetshospital
 Patologisk Institut
 Nørrebrogade 44
 8000 Aarhus C
 Tlf. 7846 3674
 E-mail: rikkribe@rm.dk


 FYPAs formand, bestyrelsens repræsentant i  Informatikudvalget
 Anja Brügmann  (valgt 2014)
 Regionshospitalet Viborg
 Patologisk Institut
 Heibergs Alle 4
 8800 Viborg
 Tlf. 2259 1153
 E-mail: ahb@rn.dk
 


Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år. Umiddelbart genvalg kan ske 2 gange.