DPAS bestyrelse


 Formand
 Eva Løbner Lund (valgt 2015)
 Rigshospitalet
 Patologiafdelingen
 Frederik den V's Vej 11
 2100 København Ø
 Tlf. direkte 3545 6333
 Tlf. sekretær 3545 6322

 Næstformand, bestyrelsens repræsentant i LVS &  Udvalg  for Kvalitetssikring
 Erik Clasen-Linde (valgt 2014)
 Rigshospitalet
 Patologiafdelingen
 Frederik den V's Vej 11
 2100 København Ø
 Tlf. 3545 1784
 E-mail: erik.clasen-linde@regionh.dk
 

 Bestyrelsesmedlem
 Claudia Irene Stahlberg (valgt 2015)
 Odense Universitetshospital
 Afdeling for Klinisk Patologi
 J. B. Winsløws Vej 15
 5000 Odense
 Tlf. 6541 4909


 Bestyrelsesmedlem
 Lise Mette Rahbek Gjerdrum (2015)
 Roskilde Sygehus
 Patologiafdelingen Region Sjælland, afsnit Roskilde
 Køgevej 7 - 13
 4000 Roskilde
 Tlf. 3033 3741 Bestyrelsesmedlem, bestyrelsens repræsentant i  Udvalg for Molekylærpatologi
 Rikke Riber-Hansen (valgt 2014)
 Aarhus Universitetshospital
 Patologisk Institut
 Nørrebrogade 44
 8000 Aarhus C
 Tlf. 7846 3674
 E-mail: rikkribe@rm.dk FYPAs formand, bestyrelsens repræsentant i  Informatikudvalget
 Anja Brügmann  (valgt 2014)
 Regionshospitalet Viborg
 Patologisk Institut
 Heibergs Alle 4
 8800 Viborg
 Tlf. 2259 1153
 E-mail: ahb@rn.dk
 


Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år. Umiddelbart genvalg kan ske 2 gange.