Formand
 Karsten Nielsen (valgt 2009, genvalgt 2011&2013)
 Klinisk Patologi
 Næstved Sygehus
 Ringstedgade 61
 4700 Næstved
 Tlf. 5651 4377
 E-mail: kniel@regionsjaelland.dk
 
 
 
 Næstformand
 Kåre Simonsen (valgt 2012)
 Patologiafdelingen
 Hvidovre Hospital
 Kettegårds Allé
 2650 Hvidovre
 Tlf. 3862 1612
 
 
 
 Bestyrelsens repr. i Uddannelsesudvalget
 Doris Schledermann (valgt 2012)
 Afdeling for klinisk patologi
 Odense Universitetshospital
 J. B. Windsløwsvej 15
 5000 Odense
 Tlf. 654 14823
 E-mail: doris.schledermann@rsyd.dk
 
 
 Lægelig sekretær
 Katrine Stenfeldt Petersen (valgt 2013)
 Patologiafdelingen
 Rigshospitalet
 Blegdamsvej 9
 2100 København Ø
 Tlf. 3545 5397
 E-mail: stenfeldt@dadlnet.dk
 
 
 
 Bestyrelsens repr. i Udvalget for  Molekylærpatologi, kasserer
 Marianne Waldstrøm (valgt 2009, genvalgt 2012&2013)
 Klinisk Patologi
 Vejle Sygehus
 Kabbeltoft 25
 7100 Vejle
 
 
 FYPA´s repræsentant i bestyrelsen
 Benedikte Richter Iversen (valgt 2013)
 Patologiafdelingen
 Teilumbygningen 
 Rigshospitalet
 Blegdamsvej 9
 2100 København Ø
 Tlf. 3545 5480
 E-mail: benedikte.richter@hotmail.com
 
 
Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år. Umiddelbart genvalg kan ske 2 gange.