VIDENSBANK

EMNER


J

JobsA

Adenomer 
Se under colorektal

ALVAL skema 
Orientering om ALVAL
ALVAL, Cambell 2010
ALVAL SCORE skema vejledning
ALVAL SCORE skema


B

Blærecancer 
Se under urologisk cancer

Brystcancer 
Se under mammacancer

Brystimplantat-associeret lymphoma 
Information fra Sundhedsstyrelsen


C

Cancer, Generelt 
Danske multidiciplinære CancerGrupper
Rapport fra KOF udvalget vedr. Kræftplan og Forskning

Cardiacancer 
Se under Dansk Kirurgisk Selskab

Cervixcancer 
Se under gynækologisk cancer

Colorektalcancer 
Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm, Årsrapport 2011
KRAS mutationsanalyse

Colorektale adenomer 
 D

Dansk Kirurgisk Selskab 
Gå til Dansk Kirurgisk Selskab

Retningslinier for ventrikel-, cardia- og esophaguscancer (klaringsrapport)

Danske love og cirkulærer 
Lægeforeningen
Sundhedsloven
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Danske organisationer 
Lægeforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Lægevidenskabelige selskaber


E

Esofaguscancer 
Se under Dansk Kirurgisk Selskab


F

Fællesindhold 
Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser

Faglige organisationer 
Danish Breast Cancer Group (DBCG)
Dansk Cytologiforening
Danish Colorectal Cancer Group
Dansk Gynækologisk Cancer (DGC)
Dansk Kirurgisk selskab
Dansk Lunge Cancer Gruppe
Dansk Lymfomgruppe
Dansk Medicinsk Selskab
Dansk Melanom gruppe
Danske Multidisciplinære Cancer Grupper
Kræftens Bekæmpelse
Patologidatabank

Politiske organisationer
Sundhedsstyrelsen
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse


G

Generelle Retningslinier 
Vejledning i præparatrevision fra region Hovedstaden

Gynækologisk cancer 
http://www.dgcg.dk/

Årsrapport 2011 fra DKLS
Anbefalede retningslinjer vedrørende kvalitetssikring af screening mod livmoderhalskræft
Klaringsrapport: Human papillomavirus (HPV). Vejledende retningslinjer for anvendelse af HPV testning i Danmark
Retningslinier for cervixcancer
Retningslinier for epitelial ovariecancer
Retningslinier for ikkeepitelial ovariecancer
Retningslinier for visitation, diagnostik, behandling og kontrol af vulvacancer


H

Hoved/halscancer 
Retningslinier fra DAHANCA


J

Jobs 
www.medrek.dk
www.laegejob.dk


K

Klaringsrapporter 
Oversigt (rapporter der er trykt i Ugeskrift for Læger)

Klassifikation 
www.patobank.dk

Den Danske SNOMED
WHO klassifikation ICD

Klinisk kræftforskning 
Rapport om Klinisk Kræftforskning i Danmark
Følgebrev fra forskningsrådet
Tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen

Kræftpakker og svartider 


Kvalitetshåndbog 
DSPAC's kvalitetshåndbog


L

Leukæmi 
www.leukemia.dk

Lovgivning 
Retsinfo

Lungepatologi 


Lymfomer 
www.lymphoma.dk


M

Mammacancer 
www.dbcg.dk

Melanomer 
www.melanoma.dk
Rekomendationer til kodning af melanocytære tumorer

Meningeormer 
Retningslinier for behandling

MOM skema 
Se under ALVAL skema

Myeloide neoplasier 
www.myeloid.dk

Myelomatose 
www.myeloma.dk


N

Nyrecancer 
Se under urologisk cancer


O

Obduktion 
Tidligere begæring af hospitalsobduktion (2010)
Følgebrev fra DPAS
Vejledning om samtykke til obduktion: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114054

Obstetrisk-Patologisk udvalg vedrørende intrauterin fosterdød 
Rapport fra Obstetrisk-Patologisk Udvalg

Organisationer, Internationale 
Armed Forces Institute of Pathology
European Federation of Cytology Societies
European Society of Pathology
Harvard Medical school - Dept. of Continuing Education
International Academy of Cytology
International Academy of Pathology
International Agency for Research on Cancer
International Union Against Cancer, UICC
Royal College of Pathologists
The Society for Applied Immunohistochemistry
United States and Canadian Academy of Pathology

Organisationer, Nordiske 
Den Norske Patologforening/Legeforening
Norsk forening for klinisk cytologi
Kreftforeningen (Norge)
Nordic immunohistochemical Quality Control
Norsk forening for klinisk Cytologi
Scandinavian Society of Neuropathology
Svensk Förening för Obduktionstekniker
Svensk Förening för Patologi

Ortopædkirugi 
Se under ALVAL skema

Ovariecancer 
Se under gynekologisk cancer


P

Pancreascancer 
Klaringsrapport 2008 (DPCG)

Penis 
Se under urologisk cancer

Placenta 
Kodning af placentalæsioner
Placenta guideline

Prostatacancer 
Se under urologisk cancer


R

Retningslinier 
Vejledning i præparatrevision fra region Hovedstaden


S

Sundhedsstyrelsen 
Anbefalinger vedrørende nationale screeningsprogrammer
T

Testis 
Se under urologisk cancer

Thyroideacancer 
Kliniske retningslinier for udredning af cancer thyroidear 2008
Kliniske retningslinier for udredning af cancer thyroidear 2009, udkast


U

Uddannelse 
Region Nord
Region Syd
Region Øst

Urologisk cancer 
www.ducg.dk

Blærecancer
 Kodning af neoplastiske blærelesioner 

Nyrecancer
Kodning af neoplastiske nyrelæsioner

Penis
Kodning af neoplastiske penislæsioner

Prostatacancer
Kodning af neoplastiske prostatlæsioner

Testis
Kodning af neoplastiske testis læsioner


V

Ventrikelcancer 
Se under Dansk Kirurgisk Selskab

Vulva 
Se under Dansk gynækologisk cancer