DPAS revisorer

 
Repræsentanter
 
Inger Stamp
Region Sjællands Hospital, afsnit Næstved
Herlufsvænge 14A
4700 Næstved
Tlf. 5651 2000

Line Bille Madsen
Aarhus Universitetshospital
Patologisk Institut
Nørrebrogade 44
8000 Århus C
Tlf. 7846 3708

  
Valg af 2 revisorer foretages for 3. år og ét genvalg kan finde sted