DPAS revisorer

 
Repræsentanter
 
Annette Pedersen Pilt (valgt 2009, genvalgt 2012)
Patologiafdelingen
Roskilde sygehus
Køgevej 7-13
4000 Roskilde
Tlf. 4732 5937
E-mail: appi@regionsjaelland.dk
 
Lisa Asmussen (valgt 2012)
Patologiafdelingen
Hvidovre Hospital
Kettegårds Allé 30
2650 Hvidovre
Tlf. 3862 6632
 
  
Valg af 2 revisorer foretages for 3. år og ét genvalg kan finde sted