Associerede selskaber

 
Lægeforeningen
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf: 3544 8500
Fax: 3544 8503
www.laeger.dk
Danske lægers faglige interesseorganisation. Det er Lægeforeningens formål at samle danske læger til varetagelse af lægestandens interesser og at være det organ gennem hvilket lægestanden gør sin indflydelse gældende på almindelige samfundsspørgsmål.
 
Lægevidenskabelige Selskaber
Fællessekretariatet
Kristianiagade 14, 4tv
2100 København Ø
Tlf: 3544 8407
Fax: 3544 8408
E-mail: cs@dadl.dk
www.dms.dk
DMS er en sammenslutning af danske læge- videnskabelige selskaber. Formålet er fremme af dansk lægevidenskab og varetage en samlet repræsentation af denne overfor indre og ydre opgaver.
 
Dansk Selskab for Patologi
Erik Dabelsteen (formand)
Københavns Tandlægeskole
Nørre Allé 20
2200 København N
Tlf: 3532 6830
E-mail: ed@odont.ku.dk
DSP har til formål at fremme den videnskabelige og uddannelsesmæsige udvikling inden for Patologi. I DSP kan optages Individuelle medlemmer (personer, som gennem deres uddannelse, arbejde eller på anden måde viser interesse for patologi), Videnskabelige Selskaber (der arbejder inden for specielle områder, som omfattes af selskabets formål), og Industri- og Handelsselskaber (der driver forskning inden for selskabets fagområder).
 
Danske Patologers Organisation
DPO har til formål at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser. Organisationen indgår i Foreningen af Speciallæger (FAS).
 
Dansk Selskab for Retsmedicin
Retsmedicinsk Institut
Aarhus Universitet
Finsensgade 15
8000 Århus C
E-mail: leth@forensic.au.dk
www.forensic.dk
Dansk Selskab for Retsmedicin: Selskabets formål er at fremme udvikling, forskning og undervisning indenfor retsmedicin.
 
Union Européenne des Médecins Spécialistes
Secretary-General / Secrétaire-Général: Dr.C.C.LEIBBRANDT
UEMS, Secretariat/Siège: Av.de la Couronne, 20
B-1050 Brussels
Tel: +32-2-649.5164
Fax: +32-2-640.3730
E-mail: uems@skynet.be
UEMS er en fagforening svarende til Fagforeningen af Speciallæger, og dermed Foreningen af Speciallægers europæiske pendant.
Yderligere om UEMS.
 
European Federation of Cytology Societies
Professeur Alain VERHEST
Service d'Anatomie Pathologique,
Cytologie, Cytogénétique
Institut Jules BORDET
rue Héger-Bordet 1
1000 Bruxelles - Belgique
E-mail: alain.verhest@bordet.be
EFCS: En europæisk organisation af nationale cytologi- selskaber. EFCS understøtter kvaliteten af cytologiske undersøgelser ved afholdelse af kongresser, ved at give støtte til nationale seminarer og kurser og ved at fremme af kvalitetsarbejde og uddannelse inden for cytologi.
 
World's Association of Societies of Pathology
Secretary General: Walther R Timperley
Royal Hallamshire Hospital
Glossop Road, Sheffield
UK - Yorkshire S10 2JF
www.waspalm.org
WASP: To Improve health throughout the world by promotting the teaching and practice of all aspects of Pathology and Laboratory Medicine.
 
European Society of Pathology
President: Maria de Fátima Machado Henriques Carneiro
IPATIMUP
Rua Roberto Frias s/n
4200-465, Porto
Portugal
The Society is a non-profit Society. The aims of the Society are to advance pathology in Europe and to facilitate communication between European pathologists.The term pathology includes all aspects of pathology. In order to achieve this aim the Society will organise courses and congresses on a regular basis.