Efteruddannelseskurser 2015

Kursus i nyrepelviscytologi for erfarne uropatologer den 25.11.2015

Sted: Kursussalen, Winsløwparken 15, indg. 240, Odense Universitetshospital.

Program:
11:00-12:00 Lecture
Urinary tract cytology: Clinico-histopathological correlation and ancillary testing
12:00-13:00  Workshop with slide circulation
13:00-14:00 Discussion of above cases over Multiheader/Video-microscopy
14:00-15:00 Lunch and further discussion

Maksimalt 20 deltagere. Kendskab til og erfaring med urinvejscytologi er en forudsætning for deltagelse. 

Deltagergebyr 400 kr. 

Tilmelding til Helle Bovin helle.bovin@rsyd.dk senest d. 15. 10.2015.

Arrangør: Brit Sørensen, Niels Marcussen, Uddannelsesudvalget

Underviser:
Dr Ashish Chandra
MD FRCPath DipRCPath (Cytol)
Lead Consultant for Cytopathology & Urological Histopathology
Dept of Cellular Pathology, St. Thomas' Hospital, London