INFORMATIKUDVALGET

 
Formand
Astrid Petersen (valgt 2013)
Patologisk Institut
Aalborg Sygehus
Ladegårdsvej 3
9100 Aalborg
E-mail.: acp@rn.dk
 
Bestyrelsens repræsentant
Benedikte Richter (valgt 2013)
Patologiafdelingen
Teilumbygningen 
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf. 3545 5480
E-mail: benedikte.richter@hotmail.com
 
Gunvor Madsen (valgt 2008 - genvalgt 2011)
Klinisk Patologi
Vejle Sygehus
Kabbeltoft 25
7100 Vejle
Tlf.79406571
E-mail: gunvor.iben.madsen@vgs.regionsyddanmark.dk
 
Peter Ingeholm (valgt 2011)
Patologiafdelingen
Herlev Hosppital
Herlev Ringvej
2730 Herlev
Tlf. kommer snarest
 
Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen (valgt 2013)
Klinisk Patologi
Vejle Sygehus
Damhaven 12
7100 Vejle
8000 Aarhus C
Tlf: 79406565
 
Medlemmerne er valgt for 3 år. Umiddelbart genvalg kan ske én gang