UDVALG FOR KVALITETSUDVIKLING

 
Formand
Eva Balslev (valgt 2012)
Herlev Hospital
Herlev Ringvej
2730 Herlev
Tlf: 38682718
 
Næstformand
Else Mejlgaard (valgt 2009, genvalgt 2012)
Patologisk Institut
Århus Sygehus, Nørrebrogade
Nørrebrogade 44
8000 Århus C
Tlf. 8949 3674
 
Bestyrelsens repræsentant
Karsten Nielsen (valgt 2009, genvalgt 2011&2013)
Klinisk Patologi
Næstved Sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved
Tlf. 5651 4377
E-mail: kniel@regionsjaelland.dk
 
Søren Kragh (valgt 2009, genvalgt 2012)
Patologisk Institut
Århus Sygehus,
Tage-Hansensgade 2
8000 Århus C
Tlf.: 8949 7476
 
Susanne Eiholm (valgt 2013)
Patologiafdeligen
Roskilde Sygehus
Køgevej 7-13
4000 Roskilde
 
Medlemmerne er valgt for 3 år. Umiddelbart genvalg kan ske én gang