Udvalg for Kvalitetsudvikling


Formand
Eva Balslev (valgt 2012)
Herlev Hospital
Patologiafdelingen
Herlev Ringvej
2730 Herlev
Tlf. 3868 2718
 
Næstformand
Else Mejlgaard (valgt 2009, genvalgt 2012)
Århus Sygehus 
Patologisk Institut
Nørrebrogade 44
8000 Århus C
Tlf. 7846 3441
 
Søren Kragh (valgt 2009, genvalgt 2012)
Århus Sygehus,
Patologisk Institut
Tage Hansensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 7846 7020
 
Susanne Eiholm (valgt 2013)
Roskilde Sygehus
Patologiafdelingen
Køgevej 7-13
4000 Roskilde
Tlf. 4732 5909         

Bestyrelsens repræsentant
Erik Clasen-Linde (valgt 2014)
Rigshospitalet
Patologiafdelingen
Frederik den V's Vej 11
2100 København Ø
Tlf. 3545 1784
E-mail: erik.clasen-linde@regionh.dk

 

Medlemmerne er valgt for 3 år. Umiddelbart genvalg kan ske én gang.