Udvalg for Kvalitetsudvikling


Formand
Lene Riis (valgt 2015) 
Herlev Hospital
Patologiafdelingen
Herlev Ringvej
2730 Herlev
Tlf. 3868 1099

Tinne Laurberg (valgt 2015
Aarhus Sygehus
Patologisk Institut
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C
Tlf. 7846 3441

Susanne Eiholm (valgt 2013)
Roskilde Sygehus
Patologiafdelingen
Køgevej 7-13
4000 Roskilde
Tlf. 4732 5909         

Bettina Filtenborg-Barnkop (valgt 2015)
Roskilde Sygehus
Patologiafdelingen Region Sjælland, afsnit Roskilde
Køgevej 7-13
4000 Roskilde
Tlf. 4732 5942
E-mail: bfil@regionsjaelland.dk       

Bestyrelsens repræsentant
Rikke Riber-Hansen (valgt 2014, genvalgt 2016)
Aarhus Universitetshospital
Patologisk Institut
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C
Tlf. 7846 3674
E-mail: rikkribe@rm.dk
 

Medlemmerne er valgt for 3 år. Umiddelbart genvalg kan ske én gang.