Nyheder

Pakkeforløb analkræft

» Til forrige side

02-05-2011

Pakkeforløbet for analkræft skal revideres. I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen har bedt DPAS om at udpege en patolog til arbejdsgruppen. Interesserede kan henvende sig til Lise Mette Rahbek Gjerdrum på mail lmgjer@gmail.com senest den 12. maj.

Kommisorium for arbejdsgruppen vedrørende  udarbejdelse af pakkeforløb for analkræft

Udpegning til arbejdsgruppe vedrørende udarbejdelse af pakkeforløb for analkræft

Pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm