Nyheder

Foredragskonkurrence

» Til forrige side

28-07-2011

I forbindelse med Dansk Urologisk Cancergruppes Årsmøde, den 7. oktober 2011 på Rigshospitalet, Auditorium 2 afholdes en foredragskonkurrence for unge forskere, der har gennemført et forskningsprojekt indenfor det uro-/onkologiske område. I foredragskonkurrencen udvælges fire unge forskere, der får mulighed for at holde et foredrag. Hvert foredrag har en varighed på 10 minutter, hvoraf 2 minutter reserveres til spørgsmål fra salen. Der er præmie til bedste foredrag.

Udvælgelse af foredragsholdere baseres på abstracts, der indsendes til Morten Høyer hoyer@aarhus.rm.dk, senest den 15. august 2011. Abstracts skal indeholde baggrund, materiale og metoder, resultater og konklusioner og må være på maks. 250 prd og 1 figur/tabel.